Випробувальний - сертифікаційний центр (ВСЦ)

Керівник ВСЦ НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД
Чумаченко Алексей Валентинович –
кандидат технiчних наук

Випробувальний – сертифікаційний центр (ВСЦ) НПП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД акредитований Національним агентством по акредитації України на технічну компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Тел.:    (057) 719-09-92
              (057) 315-01-60
Факс: (057) 315-01-60
Email: info@hartron-arkos.com

ВСЦ проводить випробування всього спектру приладів, НПП Хартрон-аркос, що виготовляються, а також виконує роботи для сторонніх організацій в авіаційно-космічній галузі, на залізничному транспорті, електроенергетиці і атомній промисловості.

Види випробуваннь

ВИПРОБУВАННЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМIСНІСТЬ
 • стійкість до дії розрядів статичної електрики (ЕСР);
 • стійкість до дії електромагнітних радіочастотних перешкод (ЕМПРЧ);
 • стійкість до дії швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (НІП);
 • стійкість до дії сплесків напруги і струму (МІП);
 • стійкість до дії кондуктивных перешкод, наведених радіочастотними електромагнітними полями (КЕМПРЧ);
 • стійкість до дії магнітного поля частоти мережі (МПЧС);
 • стійкість до дії імпульсного магнітного поля (ІМП);
 • стійкість до дії затухаючого коливального магнітного поля (ЗМП);
 • стійкість до провалів, короткочасних переривань напруги електроживлення змінного струму;
 • стійкість до струмів короткочасних синусоїдальних перешкод частотою 50 Гц у ланцюгах заземлення;
 • стійкість до струмів мікросекундних імпульсних перешкод в ланцюгах заземлення;
 • вимірювання індустріальних радіоперешкод(ІРП), що створюються технічними засобами;
Випробування проводяться по стандартах України (гармонізованим з МЕК 61000-4).
Механiчнi випробування
 • по виявленню резонансів конструкції апаратури;
 • на стійкість і міцність при дії синусоїдальної і широкосмугової випадкової вібрації;
 • на міцність при транспортуванні (у складі виробу і в упакованому вигляді);
 • на сейсмостійкість (в т.ч. на дію двоступеневої вібрації відповідно до СОУ НАЕК 100:2016);
 • на стійкість і міцність при дії механічних ударів;
 • на стійкість при дії лінійного прискорення;
 • на стійкість при дії акустичного шуму;
 • на герметичнiсть;
 • на динамічну дію піску і пилу;
Клiматичнi випробування
 • на дію підвищеної і зниженої температури середовища;
 • на дію змінної температури середовища (термоцикли);
 • на дію підвищеної вологості;
 • на дію соляного (морського) туману;
 • на дію зниженого атмосферного тиску;
 • на дію зниженого атмосферного тиску при авіатранспортуванні;
 • на дію дощу;
 • на дію атмосферних опадів, що конденсують (інею і роси);
ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Випробування комплексів технічних стредств (КТС) залізничного транспорту на функціональну безпеку (ФБ) і методичне забезпечення проведення випробувань:
 • випробувань КТС на відповідність конструктивним вимогам по ФБ;
 • випробувань КТС на відповідність вимогам до виробничо-технологічних способів досягнення ФБ;
 • випробувань КТС на відповідність вимогам до експлуатаційних способів досягнення ФБ;
 • випробувань КТС на ФБ і надійності;
 • випробувань КТС на відповідність вимогам до призначення;
 • випробувань КТС на ФБ і виконанні вимог до призначення за відсутності відмов елементів і допустимих змінах структури і реконфигурации КТС і допустимій динаміці в мережі електроживлення;
 • випробувань КТС на ФБ у разі помилок оперативного персоналу;
 • випробувань КТС на ФБ у разі помилок технічного персоналу, який забезпечує його обслуговування і ремонт (при можливому неправильному підключенні роз’ємів і модулів під час технічного обслуговування і ремонту);
 • випробувань КТС на ФБ у разі пошкодження і відмов КТС, а також випадків пошкодження і відмов інших пристроїв, функціонально пов’язаних з КТС, які підлягають випробуванню;
 • випробувань КТС на функціональну безпеку під час дії механічних і кліматичних чинників;
 • випробувань КТС на функціональну безпеку в умовах електромагнітних перешкод;
 • випробувань на функціональну безпеку і надійність математичного і програмного забезпечення.
Випробування проводяться на відповідність вимогам ДСТУ 4178. Виявляється методична допомога в розробці програм досягнення функціональної безпеки і надійності, а також докази на функціональну безпеку для конкретного устаткування залізничного транспорту. Проводиться експертиза і розробка “Виводу про функціональну безпеку” на всіх етапах життєвого циклу КТС, починаючи від розробки ТЗ і закінчуючи виготовленням досвідченої партії КТС і проведенням експлуатаційних випробувань.
Випробування на безпеку
Підтвердження і забезпечення вимог до електричної і механічної безпеки технічних засобів за допомогою випробувань, вимірювань, аналізу конструктивних рішень відповідно до ДСТУ 4113-2001, ДСТУ EN ISO 3744:2016, ДСТУ EN ISO 11201:2016, ДСТУ ГОСТ 23941:2004:
 • вимоги до ізоляції;
 • вимоги до захисного заземлення;
 • вимоги до органів управління;
 • вимоги до блокування;
 • вимоги до оболонок;
 • вимоги до захисту від поразки електричним струмом;
 • вимоги до маркіровки;
 • вимоги до пристосувань відключення від первинної мережі;
 • вимоги до механічної безпеки;
 • вимоги до нагріву пристроїв;
 • вимоги до рівня шуму на робочому місці;
 • вимоги до температури елементів управління.
Випробувальне устаткування ІСЦ НПП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД приведено в презентації і дозволяє проводити випробування:
 • в діапазоні температур від мінус 70°С до 200°С;
 • відносній вологості 100% при 50°С;
 • ступені захисту до IP67;
 • вібрації в діапазоні частот від 5 Гц до 3000 Гц;
 • ударних навантажень до 800 g;
 • виробів стоієчного виконання висотою до 2,2 м і вагою до 550 кг.
Оцінка пожежної безпеки
proverka_101
При оцінці пожаробезпеці апаратури перевіряється:
 • відсутність пожаро – і вибухонебезпечних матеріалів, покриттів або обгрунтування їх застосування і наявність конструктивних заходів захисту;
 • відсутність кабелів або монтажних проводів з ізоляцією тієї, що поширює горіння;
 • наявність пристроїв захисту від перевантажень і коротких замикань і пристроїв сигналізації про перевантаження, перегріви і інші аварійні ситуації;
 • нормативну вірогідність невиникнення пожежі розрахунковим методом;
 • реализацію конструктивних заходів що перешкоджають розповсюдженню вогню.
Розрахунок надійності
Розрахунок показників надійності апаратури проводиться на етапах научно-исследовательских, а також дослідно-конструкторських робіт при розробці технічного завдання, технічної пропозиції, ескізного і технічного проектів і робочої конструкторської документації з метою:
 • определения показників надійності в процесі розробки апаратуры і порівняння їх із заданими вимогами по надійності.
Оцінка радіаційної стійкості
Забезпечення радіаційної стійкості апаратури і устаткування об’єктів атомної енергетики (АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива) з проведенням наступних робіт:
 • розробка технічних звітів за розрахунковою оцінкою стійкості апаратури і устаткування до дії безперервних видів ІВ;
 • аналіз вимог на апаратуру і устаткування по стійкості до дії різних видів ІВ;
 • оцінка показників радіаційної стійкості елементів, матеріалів і проводів до дії накопиченої поглиненої дози ІВ (TID);
 • рекомендаціі по вибору радиационностойких елементів-аналогів;
 • оцінка відповідності апаратури і устаткування вимогам вітчизняних нормативних документів, включаючи НП 306.5.202-2015, СОУ НАЄК 100:2016
Верифікація програмного забезпечення
 • верифікація вимог до ПО (перевірка на відповідність вимог специфікації і технічного завдання);
 • верифікація проекту ПО;
 • статичний аналіз початкового коду ПО;
 • автономне тестування ПО;
 • інтеграційне тестування ПО;
Верифікації програмного забезпечення здійснюється по трьом напрямам: атомна енергетика, залізнична галузь, інші спеціалізовані системи і проводиться у відповідність з вимогами ДСТУ ДСТУ 4178-2003, ДСТУ IEC 60880-2010, ДСТУ IEC 60987-2010, ДСТУ IEC 62138-2008, СОУ НАЄК 100:2016, IEC 61508-1-2010, IEC 61508-2-2010, IEC 61508-3-2010, IEC 61508-7-2010, EN 50128, EN 50129
Закрити меню